Pekan Leipä tähtää nopeammaksi, ketterämmäksi ja innovatiivisemmaksi

Pekan Leipä on saanut kehittämisavustusta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta hankkeelle Ennakoiva tuotekehitys ketteryyden tae – kasvata vientiä, vahvista kotimaata. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on parantaa Pekan Leivän asemaa viennin ja kotimaan markkinoiden jakelukanavissa. Investoinneilla mahdollistetaan kotimarkkinaleipomon ja vientimarkkinoiden kapasiteetin monipuolisempi yhdistäminen. Tästä syntyvä nopeus, ketteryys ja innovatiivisuus mahdollistavat asiakaskontaktien paremman hyödyntämisen. Pekan Leivän hankkeen tukena on Hämeen ELY-keskus, EU:n rakennerahasto-ohjelma 2014-2020.